Utjecaj parametara obrade na zaostajanje mlaza kod rezanja abrazivnim mlazom vodeReport as inadecuate
Utjecaj parametara obrade na zaostajanje mlaza kod rezanja abrazivnim mlazom vode - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

Glavne karakteristike površine obrađene abrazivnim mlazom vode su razlike u hrapavosti površine na vrhu i na dnu reza i pojava zakrivljenih linija-brazgotina koje su karakteristične za sve procese obrade s koncentriranim tokom velike energije. Zakrivljenost ovih linija je posljedica zaostajanja mlaza. Zaostajanje mlaza je uzrok grešaka pri rezanju radijusa i oštrih kutova. Parametri obrade imaju značajan utjecaj na ovu pojavu. Iz tog razloga nužno je poznavati i definirati utjecaj parametara obrade na ovu pojavu. Cilj ovog rada je istražiti utjecaj parametara obrade na zaostajanje mlaza, odnosno geometriju reza. Uzorci od AISI 304 obrađeni su abrazivnim mlazom vode različitim posmičnim brzinama, radnim tlakovima i protocima abraziva. Zaostajanje mlaza mjereno je na 10 mjernih mjesta preko dubine reza. Na temelju tih rezultata, formiran je odnos između zaostajanja mlaza i parametara obrade.

abrazivni mlaz vode; parametri obrade; zaostajanje mlazaAuthor: Vlatko Marušić - ; J. J. Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-M

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents