Mjerenja tenzometarskim trakama i MKE analiza elemenata šasije rudarskih strojeva za površinski kopReport as inadecuate
Mjerenja tenzometarskim trakama i MKE analiza elemenata šasije rudarskih strojeva za površinski kop - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

U članku su prikazani odabrani elementi šasije rudarskih strojeva za površinski kop: upravljački trakt i gusjenice rudarskih strojeva za površinski kop. Opterećenja na svakom elementu su određena u skladu s postojećim normama. Nakon postavljanja graničnih uvjeta, provedena je analiza naprezanja. Rezultati analize su prikazani u tablici. Indikacija najugroženijih mjesta je bazirana na rezultatima analize. Mjerenja tenzometarskom trakom su također provedena na 9 mjernih točaka: 6 točaka na nosačima staze, 2 na potpornjima gusjenice i jedna na uređaju za upravljanje. Mjerenja su obavljena multikanalnim registratorom tijekom pokretanja konvejera. Mjerenja su provedena u različitim položajima karoserije i šasije pod različitim uglovima sklopa za upravljanje. Nakon pregleda rezultata mjerenja dobiveni su podaci koji pokazuju skretanje gusjeničnih sklopova, povećanje i smanjenje snage upravljanja i vučne snage na gusjenici tijekom vožnje i okretanja.

rudarski strojevi za površinski kop; šasija staze; mjerenja tenzometarskim trakamaAuthor: Paweł Maślak - ; Wrocław University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroc

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents