Poboljšanje pozicijske točnosti preciznog mikro obradnog centra s uporabom kompenzacije pogreške korakaReport as inadecuate
Poboljšanje pozicijske točnosti preciznog mikro obradnog centra s uporabom kompenzacije pogreške koraka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

Na preciznom mikro obradnom centru rabljen je eksperimentalni postupak za poboljšanje pozicijske točnosti i održavanje tolerancija unutar zahtijevanog područja za preciznu proizvodnju u alatnoj industriji. Procesi mikro glodanja imaju važnu ulogu u alatnoj industriji, koja je suočena s povećanim zahtjevima na globalnom tržištu, naime zahtjevi se odnose na pozicijsku točnost i ponovljivost. Laserski interferometar rabljen je za mjerenje 3-osnog obradnog centra, gdje su vrijednosti za pozicijsku točnost i ponovljivost izračunate prema ISO 230-2 standardu za sve tri osi. Vrijednosti pozicijske točnosti za X i Y osi bile su izvan proizvođačeve tolerancije 3 μm, dok je pozicijska ponovljivost zadovoljavajuća i ispod 0,7 μm za sve osi. Na osnovu utvrđenih pozicijskih pogrešaka napravljena je korekcija tablice kompenzacije pogrešaka koraka. Poboljšanje pozicijske točnosti je značajno, jer su vrijednosti pogreške oko 1 μm i ispod. Na kraju je prema standardu procijenjena nesigurnost mjerenja za točnost i ponovljivosti za sve osi.

laserski interferometar; mikro glodanje; kompenzacija pogreške koraka; pozicijska točnost i ponovljivost; preciznostAuthor: Goran Mijušković - ; University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia Peter

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents