Dezintegracija koštanog cementa pomoću kontinuiranog i pulsirajućeg mlaza vodeReport as inadecuate
Dezintegracija koštanog cementa pomoću kontinuiranog i pulsirajućeg mlaza vode - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

Članak se bavi proučavanjem uporabe kontinuiranog vodenog mlaza i nadzvučnog pulsirajućeg mlaza vode za dezintegraciju koštanog cementa. Koštani cement Pallacos R+G ručno miješan dezintegriran je ex-vivo. Mehanička svojstva koštanog cementa određena su pomoću nano-utiskivanja. Faktori u procjeni bili su tlakovi 40, 80, 120 MPa i poprečna brzina kontinuiranog mlaza vode, tlak 8, 10, 12, 14, 16, 20 MPa i tip prigušnice ravna, kružna za nadzvučni pulsirajući mlaz vode. Dubina prodiranja h mm mjerena je bezkontaktnim optičkim profilometerom MicroProf FRT. Rezultati predstavljaju prvi korak ka izvedivosti uporabe učinkovite tehnike vodenog mlaza tijekom reimplantacije cementiranih endoproteza, za uklanjanje koštanog cementa iz bedrenog kanala bez topline i mehaničkog oštećenja okolnog tkiva.

dezintegracija; koštani cement; vodeni mlazAuthor: Sergej Hloch - orcid.org-0000-0003-4066-0620 ; Faculty of Manufacturing Technologies of Technical University of Košice with a se

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents