Granice razgradnje u tehnologiji spajanja ovisno o odredištima Europa i IndonezijaReport as inadecuate
Granice razgradnje u tehnologiji spajanja ovisno o odredištima Europa i Indonezija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

Proizvodni process je različit u pojedinim tehnološkim granama, ali sve imaju jedan zajednički element, izradu spoja, na što djeluje okolina. Proučavao se utjecaj radnih uvjeta i procesa razgradnje u Srednjoj Europi, Indoneziji i Laboratoriju tijekom 8, 16 i 26 tjedana. Rezultati su poslužili za izradu simulacije kako bi se predvidjela čvrstoća spoja za duži vremenski period. Zatim se procjenjivao utjecaj postupka očvršćivanja na vezni spoj. Rezultati ispitivanja nisu potvrdili da postoji bitan utjecaj različitih klimatskih i geografskih uvjeta na čvrstoću spoja.

čelici; epoksid; ispitivanje s uništavanjem materijala; razgradnjaAuthor: Miroslav Müller - ; Department of Material Science and Manufacturing Technology, Faculty of Engineering, Czech University of Lif

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents