Novosti u liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnikaReport as inadecuate
Novosti u liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.19 No.104-105 April 2013. -

Monoklonsko protutijelo bevacizumab predstavlja najveću novost u prvolinijskom liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika. Bevacizumab u kombinaciji sa standardnim protokolom s paklitakselom i karboplatinom, a zatim nastavljen samostalno do progresije ili najdulje do 15 mjeseci, produljuje preživljenje bez progresije kod bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika i lošom prognozom. Da su i hrvatski stručnjaci prepoznali vrijednost tog lijeka, odobrenog od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode u rujnu 2012. za liječenje bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika FIGO IIIB-IV, govori i njegovo uvrštenje u dijagnostičko-terapijske smjernice triju stručnih društava.Author: Lea Rukavina Kralj -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents