Uloga suvremene radiologije u ženskim bolestima i porodništvuReport as inadecuate
Uloga suvremene radiologije u ženskim bolestima i porodništvu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.19 No.104-105 April 2013. -

Bolesti ženskog spolnog sustava i bolesti povezane s trudnoćom predstavljaju etiopatogenetski raznolika stanja i izazov su ne samo ginekolozima nego i radiolozima koji su sve više uključeni u njihovu dijagnostiku i praćenje. Najčešće radiološke metode koje se koriste u ovim stanjima su ultrazvuk UZ, kompjutorizirana tomografija CT i magnetska rezonancija MR, a svrsishodnost njihove primjene postiže se samo individualnim pristupom i suradnjom radiologa i ginekologa. UZ je zbog male štetnosti, dostupnosti i niske cijene u odnosu na moguću korist slikovna metoda koja se u većini ginekoloških i porodničkih indikacija koristi prva, a najčešće je i jedina metoda. S obzirom da ne koristi ionizirajuće zračenje i da u odnosu na CT ima značajno bolju mekotkivnu kontrastnu rezoluciju, što je od posebnog značenja u oslikavanju uterusa i jajnika, struktura dna male zdjelice i u prenatalnoj dijagnostici, MR već sada ima veliku, a u budućnosti će imati još veću, ulogu u dijagnostičkoj obradi ginekoloških bolesti i trudnica. U novije vrijeme u ginekološkoj onkologiji uspješno se koristi prostorno spregnuto oslikavanje pozitronskom emisijskom tomografijom i CT-om PET-CT.

ginekologija; kompjutorizirana tomografija; magnetska rezonancija; trudnoća; zdjelicaAuthor: Marko Kralik - Maja Hrabak Paar - Ranka Štern-Padovan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents