Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapijeReport as inadecuate
Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.19 No.104-105 April 2013. -

Brojni znanstveni dokazi pokazuju da je tjelesna neaktivnost ozbiljna prijetnja u narušavanju zdravstvenoga stanja pojedinca, funkcionalnoj sposobnosti i kakvoći života. S druge strane, planirana i kontinuirana tjelesna aktivnost pozitivno djeluje u fazi rasta i razvoja organizma te sprječava narušavanje njegova biološko-funkcionalnoga stanja. Doba adolescencije i mladenaštva prepoznato je kao kritično razdoblje za usvajanje i zadržavanje navika planirane tjelesne aktivnosti. Studenti fizioterapije specifičan su dio populacije adolescenata i budućih zdravstvenih djelatnika koji će sudjelovati u promicanju redovite tjelesne aktivnosti kao čimbenika unaprjeđenja zdravlja. Teško je očekivati da neaktivni fizioterapeuti mogu kvalitetno zastupati povećanje učestalosti tjelesne aktivnosti. Cilj je istraživanja, provedenoga na Zdravstvenome veleučilištu u Zagrebu 2011. godine, bio ispitati redovitost bavljenja tjelesnom aktivnošću u studenata fizioterapije te utvrditi postoji li razlika u redovitosti bavljenja tjelesnom aktivnošću studenata s obzirom na njihove sociodemografske karakteristike.

fizioterapija; studenti; tjelesna aktivnostAuthor: Marina Horvat - Zrinka Pukljak Iričanin - Lukrecija Jakuš -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents