Arheološko istraživanje unutrašnjosti prizemlja kule »C« dvora Veliki Tabor 2009. godineReport as inadecuate
Arheološko istraživanje unutrašnjosti prizemlja kule »C« dvora Veliki Tabor 2009. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda proveo je arheološko istraživanje u prizemlju kule „c- Dvora Veliki Tabor u ljeto 2009. godine. Istraženi su zapadni i istočni dio kule do razine sterilnog sloja laporaste zdravice, a središnji je dio zbog statičke sigurnosti kule istražen samo površinski. Istraženi arheološki slojevi pripadali su nekadašnjem otpadnom materijalu koji je uz slojeve sterilne gline bio iskorišten za nasipavanje unutrašnjosti kule pri njezinu niveliranju. Pri dnu istočnog dijela kule pronađen je sloj zapečene zemlje koji je potjecao od strukture defnirane kao ognjište. Taj je sloj radiokarbonskom analizom datiran u vrijeme od druge polovice 13. st. do kraja 14. st. Južno uz ognjište pronađeni su i ostaci nekadašnje drvene palisadne ograde. Glavninu pokretnog arheološkog materijala čine ulomci grube kuhinjske keramike i životinjskih kostiju. Izdvojeno je i nekoliko ulomaka finije stolne keramike koji svjedoče o luksuznijem životu tadašnjeg plemstva. Pokretne nalaze okvirno je moguće datirati od kraja 14. do početka 16. stoljeća.

srednji vijek; gotika; plemićki grad; keramika; palisada; Hrvatska; Hrvatsko zagorjeAuthor: Ivana Hirschler - ; Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za kopnenu arheologiju, Zagreb, Hrvatska Vinko Madiraca -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents