Konzervacija i restauracija željeznog topa izvađenog iz mora u luci Starog grada na HvaruReportar como inadecuado
Konzervacija i restauracija željeznog topa izvađenog iz mora u luci Starog grada na Hvaru - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

Autor opisuje konzervatorsko-restauratorske postupke na željeznom topu izlivenom na prijelazu XvII. u XvIII. st., izvađenom iz mora u luci Starog grada na

otoku Hvaru. Opisani su i postupci rekonstrukcije drvenog nosača „lafeta- za top, izrađenog prema analogijama i opisima izrade takvih nosača.

top; more; elektroliza; konzervacija; restauracija; „lafetAutor: Ivo Donelli - ; Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados