A da razmislimo o iskustvima starih majstora O pristupu povijesnim obojenim i-ili oslikanim žbukama na pročeljimaReport as inadecuate
A da razmislimo o iskustvima starih majstora O pristupu povijesnim obojenim i-ili oslikanim žbukama na pročeljima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

S tehnološkoga gledišta dosadašnja su hrvatska iskustva s restauriranjem obojenih i-ili oslikanih povijesnih žbuka najblaže rečeno negativna. Prelaskom s vapnene na rad s produžnom žbukom na povijesnim se građevinama ubrzalo propadanje njezinih izvornih ostataka, nakon čega je s vremenom smisao njihova daljnjeg

čuvanja zamijenjen faksimilskim rješenjima, isprva izvedenima na produžnoj, a u posljednje doba ponajviše na industrijskoj žbuci i s njome tehnološki usklađenim

bojama. Zabrinjavajući podatci o broju pročelja s kojih je u proteklih pola stoljeća izvorna obojena i-ili oslikana žbuka u cijelosti otučena i zamijenjena produžnom

ili sveprisutnom industrijskom žbukom, upućuju na zaključak da bi, ne stane li se u Hrvatskoj odmah tomu na kraj, u iduća dva do tri desetljeća pročelja povijesnih

građevina mogla u potpunosti ostati bez oslikanih izvornih žbuka.

Stoga je opravdano zapitati se nije li za opstojnost povijesnih žbukanih i bojenih

slojeva na pročeljima, umjesto njihova trajnog izlaganja, možda ipak bolje ponovnim prežbukavanjem i prebojavanjem izvorniku istovjetnim materijalima skloniti ih pod slojem unaprijed „žrtvovane žbuke i boje-? Njihovim sklanjanjem pod novim žbukanim i-ili bojenim slojem, bilo samo izvornoga bilo više naknadnih povijesnih slojeva, spriječilo bi se njihovo propadanje uzrokovano izravnim izlaganjem atmosferilijama ili unošenjem neodgovarajućih industrijskih proizvoda za njihovu „zaštitu-. Na takvom se, zamjenskome novom sloju, koji se periodično može mijenjati s istodobnim provođenjem kontrole stanja povijesnih slojeva, mogu replicirati ona povijesna oslikavanja za koja se prethodnom kritičkom interpretacijom utvrdi opravdanost njihove prezentacije.

povijesne žbuke; oslikana pročelja; freske; restauriranje u HrvatskojAuthor: Ivan Srša - ; Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za zidno slikarstvo i mozaik, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents