Rekonstrukcija tlocrta palače Kaštel u TaruReportar como inadecuado
Rekonstrukcija tlocrta palače Kaštel u Taru - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

U članku se analiziraju rezultati konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na palači Kaštel. Utvrđuje se da je današnja građevina nastala u drugoj polovici 19. stoljeća po uzoru na raniju palaču iz 18. stoljeća koja se nalazila na njezinu mjestu, a čije su strukture jednim dijelom iskorištene u novoj gradnjina. Istraživanjima se pokazala izvorna prostorna organizacija koju čini središnja izdužena, osovinski položena prostorija te nizovi bočnih prostorija s obje njezine strane. Riječ je o karakterističnom tipu tlocrta koji se javlja u Veneciji od srednjeg vijeka pa sve do 18. stoljeća, a bio je prisutan i na području Istre.

arhitektura; 19. stoljeće; Tar; palača Kaštel; Venecija; rekonstrukcija; tlocrt; tipologijaAutor: Petar Puhmajer - ; Hrvatski restauratorski zavod, Dokumentacijski odsjek za nepokretnu baštinu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados