Klesarske oznake na Velikom Taboru - Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011.Reportar como inadecuado
Klesarske oznake na Velikom Taboru - Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Portal : The Yearbook of the Croatian Conservation Institute, No.2. December 2011. -

Tijekom konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na Velikom Taboru 2009. i 2010. godine, pronađen je određen broj do sada nepoznatih klesarskih znakova na kamenim elementima. Novopronađeni znakovi su dokumentirani i predstavljeni u

ovom tekstu uz ostale, otprije poznate i do sada objavljene znakove. U tekstu se također velikotaborski znakovi povezuju prema oblikovnim karakteristikama sa srodnim uočenim i zabilježenim znakovima na području Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke.

Veliki Tabor; klesarske oznake i znakovi; 15. i 16. stoljeće; konzervatorska istraživanjaAutor: Edita Šurina - ; Hrvatski restauratorski zavod, Dokumentacijski odsjek za nepokretnu baštinu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados