EMG I GRF ANALIZA PRI IZVOÐENJU KORAK DOKORAKA NA RAZLIČITIM VISINAMA STEP KLUPICEReport as inadecuate
EMG I GRF ANALIZA PRI IZVOÐENJU KORAK DOKORAKA NA RAZLIČITIM VISINAMA STEP KLUPICE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian sports medicine journal, Vol.28 No.1 July 2013. -

Ovo istraživanje je provedeno s ciljem utvrðivanja

nekih prediktivnih biomehaničkih pokazatelja:

elektromiografska aktivnost EMG nogu i kinetički

parametri sile reakcije podloge GRF tijekom izvoðenja

dinamičkog pokreta penjanja i spuštanja na razlièite

visine step klupice korak dokorakom. Mjerenje EMG

signala provedeno je 8-kanalnim TELEMG sustavom

kojim su praćeni dominantni, karakteristični mišići nogu:

m. rectus femoris, m. biceps caput longum, m.

gastrocnemius medialis, m. gluteus maximus. Kinetički

signali su izmjereni Kistler platformom za mjerenje sile

reakcije podloge, tipa 9281C, uz frekvenciju uzrokovanja

od 1000 Hz. Mjerenjem je bilo obuhvaćeno 9 ispitanika,

dugogodišnjih profesionalnih voditelja step aerobike.

Analizom osnovnih statističkih parametara obraðenih

EMG signala promatranih mišića najveći utrošak energije

imao je: m. gastrocnemius medialis L, zatim m. biceps

femoris L, m. rectus femoris D, te m gastocnemius

medialis D. Wilcoxon-ov test ekvivalentnih parova je

dokazao da postoje očekivano statistički značajne razlike

u intenzitetu mišićne kontrakcije povećanjem intenziteta

opterećenja s povišenjem step klupice. Osnovni statistički

parametri sile reakcije podloge GRF ukazuju na najveće

vrijednosti u vektorima sile Fz i Fy, kao i statistički

značajne razlike na različitim visinama step klupice što je

uvjetovano povećanjem amplitude pokreta, a time i većim

intenzitetom opterećenja pri silasku na mjernu platformu i

penjanju na veće visine step klupice.

elektromiografija EMG; sila reakcije podloge GRF; instruktori step aerobikeAuthor: Maja Horvatin-Fučkar - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Jadranka Vlašić - ; Kineziološki fakultet S

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents