Ispitivanje terapijskih svojstava „Kamilla-medReportar como inadecuado
Ispitivanje terapijskih svojstava „Kamilla-med - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.3 September 1979. -

U ovom radu izneti su rezultati istraživanja rastvora » Kamilla-med « , koja su izvršena na 123 bolesnika, sa progresivnim parodontopatijama, ili nekim drugim oralnim oboljenjima. Za procenu terapijskih vrednosti, korišćena su objektivna merila indeks inflamacije. » Kamilla-med « može da se koristi kao antiseptik. Može da se koristi za smirivanje inflamatornih stanja oralne sluzokože i za ublažavanje nekih subjektivnih simptoma u ustima. Nisu poznate kontraindikacije za njegovu upotrebu.Autor: D. Djajić - ; Klinika za bolesti usta Stomatološkog fakulteta, Beograd I. Ursu - ; Klinika za bolesti usta Stomatološkog fakul

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados