Daytonski sporazum: Deklaracija političke volje ZapadaReportar como inadecuado
Daytonski sporazum: Deklaracija političke volje Zapada - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

Autor smatra da je Daytonski mirovni sporazum nadasve izraz zapadnih, posebice američkih, strateških interesa, kako u regiji tako i u globalnim odnosima. Na temelju te postavke može se objasniti i niz političkih konstelacija, nastalih povodom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Tako je, pokazuje autor, teza o preranom priznanju Slovenije i Hrvatske izraz nezadovoljstva neuspjehom integracije cijelog područja Jugoslavije u zapadnu interesnu sferu i prepuštanjem Srbije Rusiji. U jugoistočnoj se Europi Rusija pojavljuje kao istinski strateški partner SAD-a. Amerikanci su, uvidjevši ugroženost vlastitih strateških interesa europskim rivalitetima, odlučili samostalno djelovati. Daytonska konstrukcija Bosne i Hercegovine kao multikulturne države počiva na političkim načelima primjerenim trenutku suvremenog svijeta: autor među ta načela ubraja antifašizam, antikomunizam, antiterorizam, ljudska prava i multikulturalizam. U zaključku autor ističe da se hrvatska politika treba prilagoditi strateškim preferencijama Zapada, ostvarujući na toj osnovi i svoje nacionalne interese.Autor: Davor Rodin - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados