Učinak okluzalne traume, lokaliziran na korijenu zubaReport as inadecuate
Učinak okluzalne traume, lokaliziran na korijenu zuba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979. -

Promjene tkiva, izazvane okluzijskom traumom, primarno su ograničene na potporne strukture zuba, a mogu se zapaziti i na dentinu. Lezije, koje tako nastaju, nisu inflamatorne nego distrofične i destruktivne. Histološki se najčešće može zamijetiti kompresija krvnih žila, staza, tromboza, hemoragija i nekroza. Potporni je aparat zubi, u određenom vremenu, sposoban da se adaptira na jake i neubičajene sile. Ako se ekcesivne sile vrlo često ponavljaju, nužno će dovesti do štetnih posljedica. Veoma je teško razlučiti, kad parodont postaje netolerantan prema porastu djelovanja neke sile. Sila mora doseći određenu granicu, da bi postala patološka. Pritom je najvažniji faktor veličina sile, ali je važna frekvencija, smjer i trajanje, kao i reparabilna sposobnost pojedinca. Pri djelovanju okluzijske traume, mogu nastati lezije, koje se manifestiraju resorpcijom, frakturom korijena i otrgnućem cementa zuba. Ponekad ih možemo uočiti i na rendgenogramu pa nam služe kao vrijedan dijagnostički nalaz okluzijskog traumatizma. Stoga smo, iz naše kazuistike, odabrali tipične primjere djelovanja okluzijske traume, koje su posljedice bile frakture i resorpcije korijena zuba. Otrgnuća cementa se rijetko mogu uočiti na rendgenogramu. Čest su nalaz histološki preparati zubi, na koje je djelovala okluzijska trauma.Author:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents