Osnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991. do 2011. godineReport as inadecuate
Osnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima od 1991. do 2011. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Geoadria, Vol.18 No.1 June 2013. -

U radu se razmatraju osnovni demografski procesi na Kvarnerskim otocima u posljednjih 20 godina. Rezultati popisa stanovništva u tom razdoblju pokazuju stalni rast broja stanovnika na Kvarnerskim otocima te ovaj prostor promoviraju u jednu od vitalnijih podregija Primorsko-goranske županije. Rezultati analize pokazuju da je za ove pozitivne demografske pokazatelje zaslužna mehanička komponenta ukupnog kretanja stanovništva, odnosno useljavanje, koje je uspjelo nadjačati negativno prirodno kretanje. Dakako, to je rezultiralo činjenicom da kretanje stanovništva Kvarnerskih otoka od 1991. do 2011. godine pripada tipu -regeneracija imigracijom-. No kako se pojačano useljavanje nije odrazilo na ublažavanje negativnoga prirodnog kretanja, za pretpostaviti je da u useljeničkom kontingentu dominira -fiktivno- stanovništvo. Ovoj pretpostavci ide u prilog i usporedba indeksa popisne promjene 2011.-2001. i tipa indeksa demografskih resursa 2001. godine.

Kvarnerski otoci; ukupno kretanje stanovništva; indeks demografskih resursa; tipovi kretanja stanovništvaAuthor: Ivan Lajić - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb Roko Mišetić - ; Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents