Hegel i Kantova ideja o vječnom miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996.Reportar como inadecuado
Hegel i Kantova ideja o vječnom miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

U skladu sa svojom praktičnom filozofijom što bitak morala i prava poima kao -treba da- Sollen, Kant odatle izvodi i svoju ideju o vječnom miru kao idealu odnosa među državama i vladarima. Hegelova kritika toga shvaćanja u Filozofiji prava ukazuje na njezina tri bitna nedostatka. Ponajprije, to je sama narav međunarodnoga pravnog poretka koji vlada među nezavisnim državama i čije sankcije ne osigurava nikakva nad-suverenost neke svesvjetske države. Nadalje, ugovori i sporazumi među državama nemaju pretora i ne isključuju ni rat kao -prirodno stanje- među njima. Najzad, ne postoji nikakva opća svjetska volja, nego samo partikularne volje posebnih država, teško postižući međusobnu suglasnost o ratu i miru. Kao postulat praktičnoga uma vječni mir ostaje pusti ideal.Autor: Danilo Pejović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados