Provjeravanje infrakanalne instrumentacije mikrobiološkim ispitivanjemReportar como inadecuado
Provjeravanje infrakanalne instrumentacije mikrobiološkim ispitivanjem - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979. -

Na kliničkom materijalu od 85 zubi s parodontitisom apicalis, ispitivali smo uspješnost biomehaničke instrumentacije, koju smo provodili pomoću 4°-o NaOCI i 3% FLO2. U tu smo svrhu upotrijebili 190 uzoraka. Inokulum smo prikupljali iz radikularnog dijela pulpnog prostora, pomoću suhih šiljaka od staničevine. Materijal je, unutar 4 sata -bio nasađen na glukozni bujon, Thyogilcolat bujon i Saboraund agar, a izolacija i identifikacija mikroorganizama vršila se dalje standardnim mikrobiološkim metodama. U završnoj kultivaciji, negativni je nalaz bio postignut u 81,18% slučajeva, a najteže je bilo eliminirati Streptococcus pneumoniae i Streptococcus faecalis var. faecalis. Pozitivna završna kultivacija je ostala u težim endodontskim slučajevima, što pokazuje da mikrobiološka pretraga korijenskog kanala nije samo indikator za uspješnost biomehaničke

instrumentacije i dezinfekcije kanala, nego je i pokazatelj težine patološkog procesa u periapeksu. Pozitivne ponovljene kultivacije su bile češće ako je postojala salivarna kontaminacija dentina i pulpnog prostora pa je poželjno da se drenaža ograniči samo na slučajeve

akutnih ostitičkih procesa.Autor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados