Aktualnost Kantovih koncepcija o miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996.Reportar como inadecuado
Aktualnost Kantovih koncepcija o miru - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

Autor razmatra tri definitivna članka Kantova spisa Prema vječnom miru, njihovu unutarnju logiku i međusobnu uvjetovanost. Mir se u svijetu može postići samo ako je ustav republikanski, ako se odnosi među državama temelje na načelu federaliteta i ako je osigurano pravo građanina svijeta. Autor pobliže ukazuje na važnost i potpunu novost prava koje pripada čovjeku kao građaninu svijeta, a ne samo kao pripadniku određene države.Autor: Zvonko Posavec - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados