Promjene količine padalina u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danasReportar como inadecuado
Promjene količine padalina u Hrvatskoj od sredine 20. stoljeća do danas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geoadria, Vol.18 No.1 June 2013. -

padaline; Hrvatska; dugogodišnji trend

U radu se istražuje kakve se promjene u godišnjoj količini padalina u Hrvatskoj mogu utvrditi od sredine 20. stoljeća do danas. Na temelju podataka za 22 postaje linearni trendovi za razdoblje 1950. – 2010. pokazuju vrlo male promjene. U istočnoj Hrvatskoj evidentan je blagi porast; a u ostalim krajevima utvrđen je blagi pad ili stagnacija. Ipak; kada bi se takvi trendovi nastavili; dugoročno bi mogli imati geografske posljedice. U analiziranom razdoblju moguće je utvrditi i cikličke promjene godišnje količine padalinaAutor: Anita Filipčić - ; Geografski odsjek, PMF, Zagreb Danijel Orešić - ; Geografski odsjek, PMF, Zagreb Mladen Maradin - ; Geogra

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados