Pojava asimetrija u širini zuba - Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979.Report as inadecuate
Pojava asimetrija u širini zuba - Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.2 June 1979. -

Na mješovitoj skupini od 68 djece i odraslih izmjerena je mezio-distalna širina 568 zubi, da bi se ustanovilo, postoje li razlike između zubi jedne i druge strane. Mjereni su zubi od srednjeg inciziva do zaključno prvoga molara. Rezultati pokazuju asimetrije u znatnog dijela izmjerenih zubi, koje se uglavnom kreću između 0,1 i 0,5 milimetra. Najčešće su nađene asimetrije u gornjoj čeljusti u 1. premolara, a u donjoj u 2. premolara. Statistička značajnost nije ustanovljena ni u jednog para zubi, a među spolovima, nije bilo razlike u frekvenciji asimetrija.Author: Erih Jelinek - ; Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb Drago Stilinović - ; Zavod za dje

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents