Karakteristike i učestalost aftoznih rekurentnih eflorescencifa na oralnoj sluznici u ovisnosti o općim i lokalnim predisonirajućim faktorimaReportar como inadecuado
Karakteristike i učestalost aftoznih rekurentnih eflorescencifa na oralnoj sluznici u ovisnosti o općim i lokalnim predisonirajućim faktorima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.13 No.1 March 1979. -

Na uzorku od 110 bolesnika, sa oralnim recidivirajućim habitualnim aftama, obaju spolova, provedeno je ispitivanje, koje se odnosi na karakteristike i učestalost te bolesti i ulogu općih i lokalnih predisponirajućih faktora u nastanku oboljenja. Dobiveni rezultati pokazuju, da su od općih faktora najčešće zastupljeni gastrointestinalni i psihogeni, a od lokalnih, kao dominantni, dentobakterijski plak, u ispitanika obaju spolova. Veličina i lokalizacija eflorescencija se razlikuje prema dobi i spolu ispitanika, dok se razdoblje remisije razlikuje samo po dobi.Autor: Ana Cekić-Arambašin - ; Zavod za bolesti usta Stomatološkog fakulteta , Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados