Epidemilogija rasapa ortodontske kazuistikeReportar como inadecuado
Epidemilogija rasapa ortodontske kazuistike - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.2 June 1982. -

Autori su željeli provjeriti do sada istraživane faktore koji utječu na

odustajanje od ortodontske kazuistike i dopuniti ih novim. Na dva radilišta obrađeno je 2306 slučajeva tretiranih isključivo mobilnim

napravama. Ispitanici su svrstani u četiri dobne skupine. Stupanj suradnje ocjenjivan je prema broju dolazaka i na taj način su oblikovane dvije skupine, onih koji dobro i onih koji loše surađuju. Rezultati ukazuju da je od ukupnog broja 17,4% još bilo u toku tretmana, 59,4% je odustalo, a 23,2% završilo terapiju. Analize su se posebno usredotočile na velik broj onih koji su samovoljno prekinuli terapiju, te su raščlanjeni mogući relevantni pokazatelji. Zaključno se iznose sugestije u odnosu na one kategorije pacijenata kojima treba

posvetiti posebnu pažnju, kao i novi pristup osnivanje klubova u tom pogledu.

epidemiologija; rasap; ortodoneijaAutor: Vladimir Lapter - ; Zavod za ortodonciju Stomatološkog fakulteta — Zagreb, Hrvatska Živko Kulčar - ; Škola narodnog zdravlj

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados