Ispitivanje propolisa metodom tankoslojne kromatografijeReportar como inadecuado
Ispitivanje propolisa metodom tankoslojne kromatografije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

Solucija etanolnog ekstrakta propolisa miješana je sa prahom cink-oksida, prahom kalcijevog oksida i kalcijevog hlorida, u cilju pravljenja paste za prekrivanje zubne pulpe. Dobijene paste ispitivane su metodom tankoslojne hromatografije, u cilju otkrivanja eventualno novonastalih hemijskih spojeva između solucija propolisa i pomenutih supstanci. Naša ispitivanja su pokazala da propolis ne stupa u hemijsku reakciju sa testiranim supstancama. Izvođene su i brojne oksiaromatske kiseline, koje pored ostalih komponenata čine

propolis farmakološki aktivnom supstancom.

propolis; kromatografijaAutor: Aleksandar Kostić - ; Stomatološki fakultet, Sarajevo — Dom zdravlja »5. april«, Hadžići H. Hajdaragić-Ibričević - ; S

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados