Socijalno-medicinski pristup prevenciji oralnih oboljenja dječje dobiReportar como inadecuado
Socijalno-medicinski pristup prevenciji oralnih oboljenja dječje dobi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

Sva nastojanja za podržavanje normalnog rasta, razvoja i održavanje funkcije cjelokupnog orofacijalnog sustava u dječjoj dobi, prema raznim autorima, predstavljaju specifičnu prevenciju oralnih oboljenja. Preventivna aktivnost, s obzirom na socijalno-medicinski aspekt, treba da bude usmjerena na unapređivanje i održavanje oralnog zdravlja u dječjoj dobi, kako bi se spriječio nastanak oralnih bolesti. S tim ciljem, autori iznose rezultate epidemioloških istraživanja na uzorku od 312 riječke djece, s obzirom na prevalenciju 99% i incidenciju karijesa KEP indeks mješovite denticije iznosio je 7,91 oboljelih mliječnih i trajnih zubi po osobi. Pored toga, vršena je procjena efikasnosti provedenog oralnog odgoja pomoću testa oralne higijene. Numeričke vrijednosti koeficijenta efikasnosti zdravstvenog odgoja dobivene su prema vlastitoj formuli, usporedbom početnih i konačnih rezultata indeksa oralne higijene. Da bi objasnili slučajeve manjeg uspjeha u provedbi različitih razina prevencije oralnih oboljenja dječje dobi, autori daju pregled općih poteškoća i prepreka, koje se mogu pojaviti. Zaključno ističu da uspjeh preventivnih mjera najvećim dijelom ovisi o izboru prikladnih metoda rada, o postojanju selektivnog programa, o timskom pristupu i shvaćanju važnosti preventivnih akcija. Posebno se ističe da niti jedna preventivna metoda nije totalno djelotvorna, ali da kombinacijom različitih postupaka i metoda možemo postići optimalne rezultate u prevenciji dento-oralnih oboljenja dječje dobi.

oralne bolesti djece; prevencijaAutor: Laura Mady - ; Kolegij preventivne i dječje stomatologije Stomatološkog studija Medicinskog fakulteta, Rijeka, Hrvatska Juraj H

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados