Uloga određenih relevantnih činilaca u vremenskom odstupanju erupcije zubiReport as inadecuate
Uloga određenih relevantnih činilaca u vremenskom odstupanju erupcije zubi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

U uvodnom dijelu rada, opisana su dosadašnja istraživanja činilaca koji djeluju u smislu ubrzavanja ilii usporavanja erupcije zubi i njihovi rezultati. Moj istraživani uzorak se sastojao iz 200 nasumce odabrane djece, u dobi od 7 do 14 godina. Registrirani su podaci za koje se smatralo da bi mogli biti relevantni za nicanje trajnih zubi. Ordinalne varijable obrađene su metodom regresijske analiize, a nominalne metodom hi-kvadrat testa. Rezultati su pokazali djelovanje nekih novih, dosad neopisanih činilaca — dojenja ii školske kvalifikacije majke. Osim toga, došlo je do izražaja više drugih činilaca, kojih je djelovanje već i ranije bilo ispitivano s različitim rezultatima, a to su obujam glave, tjelesna težina, težina pri rođenju, prehrana i teže bolesti.

erupcija zubi; ubrzavanje; usporavanjeAuthor: Erih Jelinek - ; Zavod za preventivnu i dječju stomatologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents