Vazodentin i osteodentin - izuzetne strukturne osobitosti humanih perzistentnih mliječnih zubiReport as inadecuate
Vazodentin i osteodentin - izuzetne strukturne osobitosti humanih perzistentnih mliječnih zubi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.16 No.1 March 1982. -

Histološko ispitivanje 215 ekstrahiranih humanih perzistentnih mliječnih zubi pokazalo je niz specifičnosti, koje ne susrećemo u normalnim dječjim mliječnim zubima. Znakovi starenja su nađeni u svim zubnim strukturama. U dentinu se redovito mogu vidjeti obilne naslage sekundarnog dentina, koji je u početku pretežno iregularan, a kasnije mu građa postaje pravilnija. U izuzetne strukturne osobitosti sekundarnog dentina humanih perzistentnih mliječnih zubi valja ubrojiti nalaz osteodentina i vazodentina. Na histološkom preparatu jednog zuba, cijeli je pulpni sadržaj bio zamijenjen dentinskim tkivom, koje je dijelilo pulpu u brojne šupljine. Prema Tomesu ovakav nalaz bi se mogao kvalificirati kao osteodentin. U sedam zubi zabilježena je, unutar sekundarnog dentinskog sloja, pojava šupljina sa stanicama ili bez njih. Područje zahvaćeno ovakvom promjenom kretalo se od uske trake na granici primarnog i sekundarnog dentina pa do zauzimanja cijele površine sekundarnog dentina. Nađeni stanični sadržaj odgovarao je građi krvnih žila, što bi prema Tomes ovoj klasifikaciji odgovaralo opisu vazodentina.

zub; histologijaAuthor: Asja Miličić - ; Zavod za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents