Oblikovanje metala na izložbi dekorativnih umjetnosti u Parizu 1925. u hrvatskoj dionici izložbe Kraljevine Srba, Hrvata i SlovenacaReport as inadecuate
Oblikovanje metala na izložbi dekorativnih umjetnosti u Parizu 1925. u hrvatskoj dionici izložbe Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.51 No.1 December 2008. -

Nastup Kraljevine SHS na Izložbi dekorativnih umjetnosti u Parizu 1925. godine tema je koja dosad nije bila detaljno obrađivana

u smislu analize pojedinih nacionalnih dionica uključenih u državnu selekciju. Izložbu je organiziralo Ministarstvo trgovine

i industrije, a samu organizaciju i selekciju izložaka, kao i postav Nacionalnog paviljona Kraljevine SHS potpisao je Tomislav

Krizman, jedan od najznačajnijih autora i umjetnika posvećenih dizajnu u prvoj polovini 20. stoljeća. Cilj rada bila je analiza

oblikovanja metala izloženog u hrvatskoj dionici na pariškoj izložbi 1925. g. temeljem istraživanja fundusa Muzeja za umjetnost

i obrt u Zagrebu i arhivskih podataka. Analizom dostupnih primjeraka izloženih 1925. g. i usporedbom originalnih fotografija postava izložbe s podacima u službenim publikacijama stekla se se zasad djelomična slika segmenta dekorativnih umjetnosti u metalu u hrvatskoj dionici. Uspoređujući primjerke primijenjene umjetnosti u metalu može se donijeti zaključak o kvaliteti oblikovanja, iz čega proizlaze imena pojedinih poznatih autora poput Ive Kerdića i Hinka Juhna te nekih danas zaboravljenih poput Baldasara Besedičeka.

izložba dekorativnih umjetnosti u Parizu 1925.; primijenjena umjetnost; art deco; Ivo Kerdić; Hinko Juhn; Baldasar Besediček; Tomislav KrizmanAuthor: Arijana Koprčina - ; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents