Specifičnost kvaliteta sirovog mlijeka za proizvodnju UHT steriliziranog mlijekaReportar como inadecuado
Specifičnost kvaliteta sirovog mlijeka za proizvodnju UHT steriliziranog mlijeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.7 July 1987. -

U radu su izneseni osnovni faktori kvalitete sirovog mlijeka za proizvodnju UHT steriliziranog mlijeka. Prikazana je kvaliteta sirovog mlijeka s područja koje je odabrano i na kome se poduzimaju određeni zahvati za obezbjeđenje kvalitetnog mlijeka za UHT obradu. Istaknuta je potreba većeg angažiranja svih učesnika na obezbjeđenju besprijekorne higijene u proizvodnji, na pravilnom hlađenju i na što bržoj dopremi mlijeka mi preradu.

sirovo mlijeko; kvaliteta; UHT sterilizirano mlijekoAutor: Anka Popović-Vranješ - ; Mljekarska industrija, Banja Luka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados