Okolnosti osnivanje i počeci rada Historijskog instituta JAZU u DubrovnikuReportar como inadecuado
Okolnosti osnivanje i počeci rada Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

U članku su prikazane okolnosti osnivanja Historijskog instituta JAZU, današnjeg Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Počeci te institucije na prijelazu iz četrdesetih u pedesete godine 20. stoljeća prikazani su u kontekstu tadašnje politike KPJ prema znanosti i u kontekstu osnivanja znanstvenih instituta u okviru akademija po sovjetskom modelu razvoja znanosti. U slučaju dubrovačkog instituta dodatno je bio zanimljiv odnos Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i Srpske akademije nauka u Beogradu, a njegovu rasvjetljavanju pomaže izvor iz pera Miroslava Krleže, koji je integralno objavljen u prilogu. Također, na temelju dostupnih izvora prikazani su problemi s kojima se Historijski institut u Dubrovniku nosio u počecima svoga rada.

historiografija; Historijski institut u Dubrovniku; KPJ; sovjetizacija znanosti; JAZU; SAN; Miroslav KrležaAutor: Magdalena Najbar-Agičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados