Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku srpanj - rujan 1945Reportar como inadecuado
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku srpanj - rujan 1945 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije, veći dio pripadnika drugih vojski smjestio se u izbjegličke logore u Austriji i Italiji pod zapovjedništvom engleske i američke vojske. Naredbom Generalštaba Jugoslavenske armije od 9. travnja 1945. pristupilo se osnivanju Štaba za repatrijaciju koji će -neposredno rukovoditi svim poslovima oko organizacije i rada na prihvatu ratnih zarobljenika, interniraca, prisilno preseljenih i odvedenih na rad.- Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku osnovano je 14. srpnja 1945, a kroz njega je prošlo ukupno 1.546 odraslih osoba, ponajviše muškaraca, te četvero djece, uglavnom rodom iz okolice Varaždina, Maribora i Celja 70%. Riječ je bila većinom o pripadnicima Wehrmachta, 392. Plave divizije i Morna rice NDH, mahom Slovenaca i Hrvata. Prihvatilište je djelovalo svega dva mjeseca, odnosno do kraja rujna, kada je pripojeno Prihvatilištu u Trogiru.

Dubrovnik; Italija 1945; repatrirci; prihvatilište za repatrirce; WehrmachtAutor: Blanka Matković - orcid.org-0000-0003-0319-4907

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados