Život i djelo antikvara Ivana Josipa Pavlovića-LučićaReport as inadecuate
Život i djelo antikvara Ivana Josipa Pavlovića-Lučića - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.51 No.1 December 2008. -

Makarski kanonik i provikar Ivan Josip Pavlović-Lučić 1755.–1818. autor je nabožnih djela, sastavljenih na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Istodobno je bio jedan među najvažnijim antikvarima u Dalmaciji svoga doba, koji je istraživao antičke spomenike makarskog i splitskog područja. Raspravljajući o podrijetlu hrvatske povijesti umjetnosti, u tekstu se donose biografski podaci o piscu i osvrt na glavna djela, koja se dovode u kontekst rodne pokrajine i europske antikvarne predaje kao prethodnica povijesnoumjetničke metodologije u Hrvatskoj.

Ivan Josip Pavlović-Lučić; Dalmacija; Makarska; epigrafika; arheologija; povijest umjetnostiAuthor: Marko Špikić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents