Godina razdora i ponora u istočnoj Hercegovini: Velika župa Dubrava od Rimskih ugovora do kraja 1941. godineReportar como inadecuado
Godina razdora i ponora u istočnoj Hercegovini: Velika župa Dubrava od Rimskih ugovora do kraja 1941. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

U ovom radu autor opisuje prilike u tek uspostavljenoj Velikoj župi Dubrava, prikazujući njen ustroj i okolnosti u kojima je djelovala sve do kraja 1941. godine. Pritom na osnovi dosad neobrađene dokumentacije, pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu, opisuje vrlo složeno političko i društveno stanje puno nacionalnih i vjerskih suprotnosti, posebno na području istočne Hercegovine, koje su rezultirale kobnim posljedicama - velikim brojem nevinih žrtava. U tom sklopu razmatra se i uloga talijanske politike na ovom prostoru i njen odnos prema NDH i pojedinim nacionalnim strukturama spomenutog prostora.

Dubrovnik; Hercegovina; Nezavisna država Hrvatska NDH; 1941; Drugi svjetski ratAutor: Franko Mirošević - orcid.org-0000-0001-9474-5852

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados