Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata 1918-1941Report as inadecuate
Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata 1918-1941 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Na temelju arhivske građe i relevantne literature istraženo je bankarsko poslovanje na prostoru dubrovačkog i bokokotorskog kotara u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Cilj je bio razjasniti razloge uspješnog rada dubrovačkih banaka za vrijeme velike svjetske krize, u razdoblju stagnacije hrvatskog bankarstva. Ta posebnost proizlazi iz mudrog poslovanja i unosnog ulaganja koja nastavljaju tradiciju Dubrovačke Republike, ali je to i posljedica blagonaklonosti Milana Stojadinovića, ministra financija 1922-1924; 1924-1926; 1934-1935 i predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije 1935-1939 prema Dubrovačkoj trgovačkoj banci. Pomorstvo i turizam, te nastanjivanje po litičke i gospodarske elite na ovom prostoru potiču rad štedionica i novčarskih zavoda, čime je stvoren dodatni poticaj razvoju uslužnih djelatnosti.

bankarsko poslovanje; Dubrovnik; Boka kotorska; ekonomska kriza; Jugoslavija 1918-1941Author: Marija Benić Penava - orcid.org-0000-0001-5076-8999

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents