Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupijeReportar como inadecuado
Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Na temelju izvorne građe Arhiva Dubrovačke biskupije, Konzervatorskog arhiva u Splitu i Državnog arhivu u Dubrovniku te onodobne periodike donesen je proces dviju rekvizicija zvona na području Dubrovačke biskupije, koje je u razdoblju Prvog svjetskog rata provodila Austro-Ugarska Monarhija. U radu je najznačajniji prostor posvećen zvonima salivenima u razdoblju srednjeg i novog vijeka, za koja je tadašnja vlast odlučila da se neće oduzeti u ratne svrhe, tj. pretaliti za izradu topova i municije.

Dubrovačka biskupija; Austro-Ugarska; zvona; rekvizicija; Prvi svjetski ratAutor: Đivo Sjekavica -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados