Ganga: priprosto polifono skupno pjevanjeReportar como inadecuado
Ganga: priprosto polifono skupno pjevanje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Ganga je karakteristična ponajviše za središnji dio dinarske zone i obično se opisuje kao -grubo, primitivno, nestandardno, netemperirano- petoglasje pomaknutog takta. Slavenske paralele, kada tražimo podrijetlo riječi ganga, nisu uvjerljive iako ćemo naći niz formalno-semantičkih po du darnosti npr. glagol ganati u značenju: pjesma, govor, priča, šala, proricanje, za gonetka itd

Ova se -zagonetka- pokušala odgonetnuti preko njem. Gesang, pa i od lat. glagolskog oblika canto. U posljednje je vrijeme prilično rašireno miš ljenje da je riječ ganga stigla preko albanskoga jezika, odnosno ilirskog prežitka, a ako za to nema uvjerljivih dokaza, poseže se za nekim supstratom. Za zagovornike indoiranske teorije pitanje -izkona naše gange- očito je nerje ši vo u balkansko-slavenskom okružju. U uzmorskim vernakularima ganga je najčešće -veselica, grupna zabava, provod, bančenje, lumperaj i sl.-, naj vje rojatnije preuzeta iz tršćanskoga tal. ganga < engl. gang, u žargonu ghega, ghenga, što je zapravo brigata, compagnia. Zagorski dvostih teško se može povezati s tim etimonom koji je potekao iz lučkog miljea. Predlažemo stoga da je taj folklorni idiom onomatopejskog postanja, da je u gangi inkorporiran zvuk imitiranja gusala, da je riječ motivirana popratnim slogom gan ili njegovim varijantama s izmijenjenim vokalom.

ganga; polifono pjevanje; Dalmatinska zagora; etimologija; folklorAutor: Srećko Lorger - orcid.org-0000-0003-3245-8377

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados