Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat: uzroci smrti u župi Desne-Rujnica 1825-1861Reportar como inadecuado
Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat: uzroci smrti u župi Desne-Rujnica 1825-1861 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-2 May 2013. -

Okosnicu župe Desne-Rujnica čini planina Rujnica, koja predstavlja krajnji ogranak Rilića i pruža se prema rijeci Neretvi. Polazeći od matice umrlih župe Desne-Rujnica 1825-1861, u radu se analiziraju uzroci smrti, struktura umrlog stanovništva prema spolu i dobi, te rizični mjeseci i godišta. Osim detaljnog prikaza pojedinačnih uzroka, u čijoj pozadini stoje minuci ozni opisi župnika Šimuna Tomića Romića, svi analizirani faktori promatraju se u njihovoj međuovisnosti, ali i kroz prizmu prostornih i vremen skih analogija.

Neretva; 19. stoljeće; mortalitet; uzroci smrti; demografska tranzicijaAutor: Maja Šunjić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados