Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljećuReportar como inadecuado
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

Dubrovački kazneni postupci od 1711. do 1720, 1751. do 1760. i 1791. do 1800. godine omogućuju analizu tempa donošenja sudskih presuda te promjene koje se u tome uočavaju tijekom stoljeća. U radu se traže objašnjenja za neravnomjernu distribuciju završnih ročišta sa sve intenzivnijom tendencijom odgađanja do pred sam istek sudačkog mandata. Istražuje se opće trajanje kaznenih postupaka u spomenuta tri razdoblja, te traže specifičnosti u odnosu na pojedine zločine. Pri tome se uočavaju neke konstante, ali primjećuju i izvjesni pomaci prema kraju stoljeća, pogotovo pod utjecajem povećanja broja postupaka za verbalno i lako tjelesno nasilje. Naposljetku, izdvaja se nekoliko pos tupaka za različita kaznena djela iz svakog razdoblja i detaljno analizira njihov procesni tijek da bi se ispitalo je li dugotrajnost postupka uzrokovana dokaznim i pravnim problemima ili je treba pripisati funkcionalnim i organizacionim teškoćama u radu sudačkog tijela.

Dubrovnik; 18. stoljeće; kazneni postupak; Kazneni sudAutor: Goran Cvjetinović - Ruža Radoš - Nella Lonza - orcid.org-0000-0002-6387-1036

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados