Dubrovački kapelan u osmanskom Budimu. Izvješće Vincenza di Augustina Rimskoj inkviziciji o položaju balkanskog katoličanstvaReport as inadecuate
Dubrovački kapelan u osmanskom Budimu. Izvješće Vincenza di Augustina Rimskoj inkviziciji o položaju balkanskog katoličanstva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

U arhivu Rimske inkvizicije, koji je od 1998. dostupan za povijesna istraživanja, nalaze se i vrela o vremenu osmanske vlasti u Ugarskoj. Među njima je izvješće don Vincenza di Agustina, kapelana dubrovačkih trgovaca u Budimu, o teškoćama u pastoralnom radu u Budimu i okolici. Ovaj rad nudi pregled djelatnosti dubrovačkih trgovaca u Budimu i jurisdikcije dubrovačkog nadbiskupa nad trgovačkim naseobinama na Balkanu. Don Vincenzo je tipični predstavnik dubrovačkog klera koji je djelovao na Balkanu: poslije župničke službe postao je kapelan u Budimu i Sofiji. Njegovo izvješće govori o svakodnevnim prilikama u srednjoj Europi pod osmanskom vlašću, koje su nedovoljno poznate iz drugih vrela.

16. stoljeće; 17. stoljeće; don Vincenzo di Augustino; Budim; Osmansko Carstvo; Rimska inkvizicija; dubrovački trgovci; pastoralni radAuthor: Antal Molnár -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents