Vižula kod Medulina - Rezidencijska maritimna vila: Istraživačka kampanja 2011.Reportar como inadecuado
Vižula kod Medulina - Rezidencijska maritimna vila: Istraživačka kampanja 2011. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Histria antiqua, Vol.21 No.21 August 2012. -

Tijekom rujna 2011. g. nastavljeno je arheološko istraživanje sjevernog dijela rezidencijske maritimne vile smještene

na zapadnoj strani poluotoka Vižula kod Medulina. Otkrivena je i istražena prostorija 58 do kamena živca.

Iskapanje je pratilo stratigrafijske slojeve od površine do dna prostorije. Otkriveni su ranosrednjovjekovni ulomci

crne grube keramike sa zrncima kvarca, ukrašeni širokim valovnicama, kasnoantička keramika te nekoliko kasnoantičkih

brončanih novčića. Zanimljivo je otkriće nožica i ulomaka staklenih svijetloplavih čaša iz 3. st.

Iskapanja najdonjeg sloja je otkrilo mrežu temeljnih zidova najstarije arhitekture na živoj stijeni koji su u istoj ravnini s

najstarijim zidovima prve Augustove faze vile. Nađeni su fragmenti fine reljefne keramike – terrae sigillatae, iz istog razdoblja,

ukrašene cvjetićima i bradavicama. Otkriven je veliki muški brončani prsten, staklena sedefna perla ženske ogrlice te

više primjeraka brončanog novca. U zasipnom materijalu iskopane su i mozaičke crno bijele kockice te veliki brončani čavli.

Velike krovne tegulae s pečatom Q. Clodius Ambrosius i Glabrio Glabrionis, nađene neposredno na najstarijim temeljnim

zidovima iz 1. st., ukazuju na ostatke građevinskih elemenata najstarije faze vile.

Vižula kod Medulina; maritimna vila; ranosrednjovjekovna keramika; kasnoantička keramika; terra sigillata; nakit; mozaik; staklo; novacAutor: Vesna GIRARDI JURKIĆ - Kristina DŽIN - ; Međunarodni istraživački centar za arheologiju Instituta Ivo Pilar Pula, p.p. 554,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados