Utjecaj mikro rashlađivača na fizkalno-mehaničke karakteristike čelika korištenih u izradi željezničkih monoblok kotačaReportar como inadecuado
Utjecaj mikro rashlađivača na fizkalno-mehaničke karakteristike čelika korištenih u izradi željezničkih monoblok kotača - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.20 No.3 June 2013. -

U radu se razmatraju mogućnosti poboljšanja mehaničkih svojstava čelika koji se koriste u izradi željezničkih kotača iz jednog bloka, korištenjem mikro rashlađivača kod lijevanja čelika. Cilj je laboratorijskih eksperimenata bio proučavanje skrućivanja čeličnih ingota kružnog presjeka dodavanjem kristalizacijskih klica u njihovo centralno područje kako bi se utjecalo na unutarnju strukturu i mehanička svojstva čelika. Stimulacija heterogenog klijanja na površinama, generiranog česticama umetnutima u središte ingota dok je bio u tekućem stanju, dovodi do stvaranja drugog ukrućenog sloja i apsorpcije topline u tom području. Podaci koje smo dobili tijekom istraživanja obrađeni su u Excelu da bi se dobile korelacijske jednadžbe kojima se izražavaju varijacije mehaničkih karakteristika čelika kao funkcije kemijske strukture za eksperimentalne kao i za referentne uzorke.

poboljšanje; mikro rashlađivači; fizikalno-mehančke karakteristike; željeznički monoblok kotači; čelikAutor: Constantin Andronache - ; Politehnica University of Timisoara, Faculty Engineering of Hunedoara, 5 Revolutiei street, Hunedoara,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados