Proces eliminacije zraka i čvrstih čestica u hidrauličkom rezervoaruReport as inadecuate
Proces eliminacije zraka i čvrstih čestica u hidrauličkom rezervoaru - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.3 June 2013. -

Kontaminacija hidrauličke tekućine široko se definira kao bilo koja supstanca koja utiče na pravilno funkcioniranje hidrauličkog sistema. Hidraulička tekućina može biti kontaminirana zrakom, čvrstim česticama, vodom, i stranim tekućinama. Kontaminacija može uzrokovati brojne probleme uključujući oštećenje komponente, neprihvatljivu buku, lošu dinamiku komponenti i tešku degradaciju tekućine. Rad je usredotočen na dva glavna kontaminanta koja bi trebalo uzeti u obzir prilikom dizajniranja hidrauličkog rezervoara - kontaminacija zrakom i česticama. Ispravno dizajniran rezervoar može spriječiti pojavu zraka i čvrstih čestica u hidrauličkom sistemu i smanjiti njihove loše učinke. Rezervoar mora biti dizajniran na takav način da stabilizira i usmjerava protok ulja unutar rezervoara, tako da ima dovoljno vremena za uklanjanje mjehurića zraka i čvrstih čestica iz tekućine. Za prikaz i razumijevanje protoka uzoraka unutar rezervoara, pokazat će se prednosti korištenja simulacijskih tehnika u području dizajniranja rezervoara. U radu se istražuju putanje čvrstih i plinovitih čestica u hidrauličkom rezervoaru, bazirane na rezultatima simulacija koristeći Ansys Workbench. Dobiveni rezultati usredotočeni su na sedimentaciju čvrstih čestica i eliminaciju plinovitih čestica u hidrauličkom rezervoaru.

hidraulički rezervoar; zračni mjehurići; čvrste čestice; simulacija; putanjeAuthor: Vito Tič - ; OLMA d.d., Poljska pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Darko Lovrec - ; Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništ

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents