Procjena pouzdanosti dalekovodnih stupova u Republici HrvatskojReport as inadecuate
Procjena pouzdanosti dalekovodnih stupova u Republici Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.3 June 2013. -

Činjenica je da su dalekovodi na nekim područjima Republike Hrvatske doživjeli havarije. Dalekovodni stupovi se u Republici Hrvatskoj još uvijek projektiraju po determinističkim propisima, a suvremene europske semi-probabilističke norme, iako prihvaćene, su nefunkcionalne jer još uvijek nije donesen prateći Hrvatski normativni dodatak. Osnova za analizu važećeg Pravilnika i suvremenih europskih norma za proračun dalekovodnih stupova bila je izrada karte havarija dalekovoda u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1979. do 2010. godine. Karta je izrađena sustavnim istraživanjem arhive tvrtke Dalekovod Projekt d.o.o. i obuhvaća havarije u kojima su uzroci bili djelovanje vjetra, djelovanje leda ili kombinacijom vjetra i leda. Istraživanje koje je prikazano u ovom radu obuhvaća analize šest nosivih čeličnih rešetkastih stupova, tri oštećena u havariji, prema važećem Pravilniku, EN 50341-1, te istoj uz primjenu njemačkog normativnog dodatka EN 50341-3-4. Na temelju rezultata istraživanja predložene su smjernice za izradu Hrvatskog normativnog dodatka.

dalekovodni stup; europske norme; Hrvatski normativni dodatak; karta havarija; Pravilnik; procjena pouzdanostiAuthor: Ana Komorski - ; Dalekovod Projekt d.o.o., Čavićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia Davor Skejić - ; Sveučilište u Zagreb, Građevi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents