Zamjenjivanje predsjednika republike – teorijski i terminološki okvir, uređenje i primjena u poredbenom pravuReportar como inadecuado
Zamjenjivanje predsjednika republike – teorijski i terminološki okvir, uređenje i primjena u poredbenom pravu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Značaj državne funkcije predsjednika republike, ako se uzme u obzir već samo i u -najmanjem- obujmu kao ceremonijalnog predstavnika države, implicira potrebu ustavnopravnog uređenja i uredne primjene instituta njegova zamjenjivanja. Zamjenjivanjem predsjednika republike podrazumijeva se ustavom uređen postupak preuzimanja njegovih ovlasti i dužnosti ili čak i samog položaja-funkcije od strane određenog državnog dužnosnika ili kolegijalnog tijela, nastupom činjenica biološke smrt, privremena ili trajna nesposobnost ili pravno-političke naravi ostavka, opoziv na njegovoj strani. Autor u radu daje pregled ustavnopravnog uređenja ovoga instituta u državama čiji se ustavni sustavi smatraju paradigmatskim s obzirom na pojedine modele ustrojstva vlasti. Razlike se kreću u spektru od nepostojanja funkcije potpredsjednika, u državama parlamentarnog i polupredsjedničkog modela vlasti dok postojanje u predsjedničkom modelu problem zamjenjivanja značajno olakšava, potrebe i rokova za neodržavanje izbora novoga predsjednika nastupom razloga za zamjenjivanje, pa do ustavom utvrđenoga niza dužnosnika pojedinih državnih tijela ili tijela u cjelini koji-a ga trebaju zamijeniti kao i duljini toga niza, te opsegu i podjeli ovlasti koje se u slučaju zamjenjivanja prenose na iste. Usporedbom razmotrenih ustavnih rješenja izvode se zaključci o efikasnosti rješavanja ovoga ustavnopravnoga problema u pojedinom modelu vlasti u korelaciji sa značajem i širinom ustavnih ovlasti predsjednika republike u pojedinom modelu ustrojstva državne vlasti.

zamjenjivanje predsjednika republike; predsjednička sukcesija; smrt predsjednika; ostavka predsjednika; uklanjanje iz predsjedničke službe; nesposobnost za obnašanje predsjedničke službe; vršenje dužnosti predsjednika; potpredsjednik; izvanredni predsjednički izboriAutor: Samir Vrabec - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados