Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovimaReportar como inadecuado
Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U radu se skreće pozornost na odabrane dileme i otvorena pitanja koja su se pojavila tijekom kratke primjene novog Zakona o upravnim sporovima. U prvom redu se postavlja pitanje utemeljenosti odredbe Zakona o upravnim sporovima kojom je propisano da prvostupanjski upravni sudovi u pravilu odlučuju u vijeću od tri suca, a samo iznimno, u propisanim slučajevima, odluke može donositi sudac pojedinac. Zatim se želi skrenuti pozornost na zakonsko uređenje poduzimanja radnji za tuženika u upravnom sporu te na propisano pravilo da upravni sud, u slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva, treba sam riješiti upravnu stvar. Pojavila se i dilema treba li Visoki upravni sud Republike Hrvatske o žalbi protiv postupovnih rješenja odlučivati presudom ili rješenjem.

Zakon o upravnim sporovima; dileme u primjeniAutor: Lidija Rostaš-Beroš - ; Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados