Naknada štete u upravnom sporu - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013.Reportar como inadecuado
Naknada štete u upravnom sporu - Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U radu se obrađuje mogućnost ostvarivanja zahtjeva za naknadu štete, kao akcesornog zahtjeva u upravnom sporu. Iznose se materijalnopravne pretpostavke za utvrđivanje odgovornosti za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada javnopravnih tijela te procesnopravni aspekt ostvarivanja tog zahtjeva.

naknada štete; upravni sporAutor: Jadranko Jug - ; Vrhovni sud Republike Hrvatske Inga Vezmar Barlek - ; Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados