Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcijeReportar como inadecuado
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

U ovom radu pozornost je usmjerena prema jednoj vrsti upravnog spora – sporu pune jurisdikcije. Radi se o situaciji kada sud u upravnom sporu ne odlučuje samo o pitanju zakonitosti upravnog akta, već svojom presudom neposredno odlučuje o pravima ili obvezama određene osobe u upravnim stvarima. U radu se analizira uređenje upravnog spora pune jurisdikcije prema novom Zakonu o upravnim sporovima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012.

upravni spor pune jurisdikcije; upravni sudac; Zakon o upravnim sporovima iz 2010Autor: Bosiljka Britvić Vetma - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Boris Ljubanović - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados