Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskojReportar como inadecuado
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Cilj je ovoga rada utvrditi na koji način utječu pravila europskoga prava na pravno normiranje upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj. U radu se analiziraju izvori europskoga prava, usvojeni od Vijeća Europske i Europske unije, kao dvije međunarodne organizacije koje na razvoj hrvatskoga prava uopće imaju značajan utjecaj. Posebna pozornost posvećena je uspoređivanju hrvatskih pravnih pravila koja se primjenjuju u vođenju upravnog postupka, a odnose se na zakonitost, jednako postupanje, nepristranost i pravičnost, pravo uvida u spis predmeta, izjašnjavanje stranke, obrazlaganje upravne odluke, razmjernost u donošenju odluke te rješavanje u razumnom roku, s europskim pravnim standardima reguliranja i vođenja upravnog postupka. U zaključku autor ocjenjuje ukupnu usklađenost hrvatskog upravnopostupovnog prava s europskim standardima.

upravni postupak; harmonizacija; Europska unija; HrvatskaAutor: Dario Đerđa - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados