Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskojReport as inadecuate
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.50 No.2 June 2013. -

Cilj je ovoga rada utvrditi na koji način utječu pravila europskoga prava na pravno normiranje upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj. U radu se analiziraju izvori europskoga prava, usvojeni od Vijeća Europske i Europske unije, kao dvije međunarodne organizacije koje na razvoj hrvatskoga prava uopće imaju značajan utjecaj. Posebna pozornost posvećena je uspoređivanju hrvatskih pravnih pravila koja se primjenjuju u vođenju upravnog postupka, a odnose se na zakonitost, jednako postupanje, nepristranost i pravičnost, pravo uvida u spis predmeta, izjašnjavanje stranke, obrazlaganje upravne odluke, razmjernost u donošenju odluke te rješavanje u razumnom roku, s europskim pravnim standardima reguliranja i vođenja upravnog postupka. U zaključku autor ocjenjuje ukupnu usklađenost hrvatskog upravnopostupovnog prava s europskim standardima.

upravni postupak; harmonizacija; Europska unija; HrvatskaAuthor: Dario Đerđa - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents